fbpx

Om een veilige en gebruiksvriendelijke omgeving voor u te waarborgen zijn er enkele huisregels opgesteld.

Deze zijn van toepassing voor leden en bezoekers van het fitnesscentrum.

1) Knetemann Fitness B.V. is een professioneel en gezellig sportcentrum met respect voor iedereen en
verwacht ook dat haar klanten zich daarnaar gedragen.

2) Knetemann Fitness B.V. houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM en verwacht van de leden dat zij
zich daar ook netjes aan houden. De gezondheid van u, onze medewerkers en anderen staat op één!

3) I.v.m. de nieuwe privacywet (AVG), zullen indien alle openstaande bedragen voldaan zijn, uw gegevens
op uw verzoek uit ons systeem verwijderd worden.

4) Indien u uw abonnement wilt opzeggen dient u bij de receptie het opzegformulier volledig en correct
in te vullen. Alle andere vormen van opzeggingen zijn niet geldig.

5) Voor de leden met een Jeugd abonnement is een handtekening van de ouder verplicht bij aanmelding
en opzegging. Zonder een handtekening is het formulier niet geldig.

6) Het gebruik van de fitnessruimte, groepslessen en het zwemgedeelte en alle overige ruimten is geheel
op eigen risico en Knetemann Fitness B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

7) U heeft bij ons een lidmaatschap van een halfjaar afgesloten. Na afloop hiervan zal deze automatisch
worden verlengd, tenzij u een volledige trainingsmaand vooraf heeft opgezegd.

8) Na het eerste halfjaar kan het lidmaatschap per maand worden beëindigd eveneens met een
opzegtermijn van een volledige trainingsmaand. De opzegging dient altijd schriftelijk te worden
vastgelegd.

9) De ledenpas is uw eigendom en strikt persoonlijk. Bij misbruik wordt het lidmaatschap beëindigd. De
kosten voor de ledenpas bedragen € 15,00 euro.

10) Knetemann Quality Fitness, stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van uw
eigendommen. Kluisjes zijn gratis beschikbaar. Aan het einde van de dag worden alle kluisjes geleegd.
Ook die na sluitingstijd nog op slot zijn. U dient het kluisje altijd leeg achter te laten.

11) Bij toegang in de sportzaal is een handdoek verplicht. Deze is eventueel aan de receptie te huur.
Toestellen moeten schoon worden achter gelaten.

12) Bij gebruik van de sauna en/of zwembad is een handdoek verplicht. Voor de saunagang dient u zich te
douchen en af te drogen. Voor gebruik van het zwembad en dompelbad dient u zich eveneens te
douchen.

13) Er wordt van de sporter(ster) verwacht dat hij/zij de juiste kleding en schoeisel draagt.

14) Petten mogen niet in de sportzaal meegenomen en/of gedragen worden.

15) Mobiele telefoons zijn toegestaan in de trainingszaal maar mogen geen overlast aan de andere leden
bezorgen. In het wellnessgedeelte zijn telefoons NIET toegestaan.

16) Na het gebruik van de gewichten, dumbells en andere benodigdheden geldt: OPRUIMEN.

17) Knetemann Fitness B.V. heeft het recht toegang te weigeren indien u een van bovenstaande regels
overschrijdt.

Onze trainers staan voor u klaar en wij wensen u veel plezier in ons fitnesscentrum.